Make your own free website on Tripod.com
NEGERI  SELANGOR
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK BAGI
BAGI DAERAH SEPANG
(SELANGOR)
  TAHUN 1419H /1998M-1999M
*************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
 1
20.12.1998
5.38 pagi
7.10 petang
 2
21.12.1998
5.39 pagi
7.11 petang
            3
22.12.1998
5.39 pagi
7.11 petang
            4
23.12.1998
5.40 pagi
7.12 petang
            5
24.12.1998
5.40 pagi
7.12 petang
 6
25.12.1998
5.41 pagi
7.13 petang
            7
26.12.1998
5.41 pagi
7.13 petang
            8
27.12.1998
5.42 pagi
7.14 petang
            9
28.12.1998
5.42 pagi
7.14 petang
          10
29.12.1998
5.43 pagi
7.15 petang
          11
30.12.1998
5.43 pagi
7.15 petang
          12
31.12.1998
5.44 pagi
7.16 petang
          13
1.1.1999
5.44 pagi
7.16 petang
          14
2.1.1999
5.44 pagi
7.17 petang
          15
3.1.1999
5.45 pagi
7.17 petang
          16
4.1.1999
5.45 pagi
7.17 petang
          17
5.1.1999
5.46 pagi
7.18 petang
          18
6.1.1999
5.46 pagi
7.18 petang
19 
7.1.1999
5.47 pagi
7.19 petang
          20 
8.1.1999
5.47 pagi
7.19 petang 
21
9.1.1999
5.48 pagi
7.20 petang
          22
10.1.1999
5.48 pagi
7.20 petang
          23
11.1.1999
5.49 pagi
7.21 petang
          24
12.1.1999
5.49 pagi
7.21 petang
          25
13.1.1999
5.50 pagi
7.22 petang
          26
14.1.1999
5.50 pagi
 7.22 petang
          27
15.1.1999
5.51 pagi
7.22 petang
          28
16.1.1999
5.51 pagi
7.23 petang
          29
17.1.1999
5.51 pagi
7.23 petang
       * 30
18.1.1999
5.52 pagi
7.24 petang
                           * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI DAERAH KUALA LANGAT
(SELANGOR)
     TAHUN 1419H /1998M-1999M
**************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.39 pagi
7.10 petang
  2 
21.12.1998
5.40 pagi
7.11 petang
3
22.12.1998
5.40 pagi
7.11 petang
            4
23.12.1998
5.41 pagi
7.12 petang
            5
24.12.1998
5.41 pagi
7.12 petang
 6
25.12.1998
5.42 pagi
7.13 petang
            7
26.12.1998
5.42 pagi
7.13 petang
            8
27.12.1998
5.43 pagi
7.14 petang
 9
28.12.1998
5.43 pagi
7.14 petang
 10
29.12.1998
5.44 pagi
7.15 petang
           11
30.12.1998
5.44 pagi
7.15 petang
           12
31.12.1998
5.45 pagi
7.16 petang
           13
1.1.1999
5.45 pagi
7.16 petang
           14
2.1.1999
5.45 pagi
7.16 petang
           15
3.1.1999
5.46 pagi
7.17 petang
           16
4.1.1999
5.46 pagi
7.17 petang
           17
5.1.1999
5.47 pagi
7.18 petang
           18
6.1.1999
5.47 pagi
7.18 petang
  19 
7.1.1999
5.48 pagi
7.19 petang
           20 
8.1.1999
5.48 pagi
7.19 petang 
21
9.1.1999
5.49 pagi
7.20 petang
          22
10.1.1999
5.49 pagi
7.20 petang
          23
11.1.1999
5.50 pagi
7.21 petang
          24
12.1.1999
5.50 pagi
7.21 petang
          25
13.1.1999
5.51 pagi
7.21 petang
          26
14.1.1999
5.51 pagi
 7.22 petang
          27
15.1.1999
5.52 pagi
7.22 petang
          28
16.1.1999
5.52 pagi
7.23 petang
          29
17.1.1999
5.52 pagi
7.23 petang
       * 30
18.1.1999
5.53 pagi
7.23 petang
                        * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI DAERAH HULU LANGAT
(SELANGOR)
     TAHUN 1419H /1998M-1999M
************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.38 pagi
7.10 petang
   2 
21.12.1998
5.39 pagi
7.10 petang
3
22.12.1998
5.39 pagi
7.11 petang
            4
23.12.1998
5.40 pagi
7.11 petang
            5
24.12.1998
5.40 pagi
7.12 petang
 6
25.12.1998
5.41 pagi
7.12 petang
            7
26.12.1998
5.41 pagi
7.13 petang
            8
27.12.1998
5.42 pagi
7.13 petang
 9
28.12.1998
5.42 pagi
7.14 petang
 10
29.12.1998
5.43 pagi
7.14 petang
           11
30.12.1998
5.43 pagi
7.15 petang
           12
31.12.1998
5.44 pagi
7.15 petang
           13
1.1.1999
5.44 pagi
7.15 petang
           14
2.1.1999
5.44 pagi
7.16 petang
           15
3.1.1999
5.45 pagi
7.16 petang
           16
4.1.1999
5.45 pagi
7.17 petang
           17
5.1.1999
5.46 pagi
7.17 petang
           18
6.1.1999
5.46 pagi
7.18 petang
  19 
7.1.1999
5.47 pagi
7.18 petang
           20 
8.1.1999
5.47 pagi
7.19 petang 
21
9.1.1999
5.48 pagi
7.19 petang
          22
10.1.1999
5.48 pagi
7.20 petang
          23
11.1.1999
5.49 pagi
7.20 petang
          24
12.1.1999
5.49 pagi
7.21 petang
          25
13.1.1999
5.50 pagi
7.21 petang
          26
14.1.1999
5.50 pagi
 7.21 petang
          27
15.1.1999
5.51 pagi
7.22 petang
          28
16.1.1999
5.51 pagi
7.22 petang
          29
17.1.1999
5.51 pagi
7.23 petang
      * 30
18.1.1999
5.52 pagi
7.23 petang
                        * Tertakluk kepada keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI DAERAH KUALA SELANGOR
(SELANGOR)
     TAHUN 1419H /1998M-1999M
***************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.41 pagi
7.10 petang
   2 
21.12.1998
5.42 pagi
7.11 petang
3
22.12.1998
5.42 pagi
7.11 petang
            4
23.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
            5
24.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
 6
25.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
            7
26.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
            8
27.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
 9
28.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
 10
29.12.1998
5.46 pagi
7.15 petang
           11
30.12.1998
5.46 pagi
7.15 petang
           12
31.12.1998
5.47 pagi
7.16 petang
           13
1.1.1999
5.47 pagi
7.16 petang
           14
2.1.1999
5.47 pagi
7.17 petang
           15
3.1.1999
5.48 pagi
7.17 petang
           16
4.1.1999
5.48 pagi
7.17 petang
           17
5.1.1999
5.49 pagi
7.18 petang
           18
6.1.1999
5.49 pagi
7.18 petang
  19 
7.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang
           20 
8.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang 
21
9.1.1999
5.51 pagi
7.20petang
          22
10.1.1999
5.51 pagi
7.20 petang
          23
11.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang
          24
12.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang
          25
13.1.1999
5.52 pagi
7.22 petang
          26
14.1.1999
5.53 pagi
 7.22 petang
          27
15.1.1999
5.53 pagi
7.22 petang
          28
16.1.1999
5.54 pagi
7.23 petang
          29
17.1.1999
5.54 pagi
7.23 petang
       * 30
18.1.1999
5.55 pagi
7.24 petang
                        * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI DAERAH SABAK BERNAM
(SELANGOR)
     TAHUN 1419H /1998M-1999M
**************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
   2 
21.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
3
22.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
            4
23.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
            5
24.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
 6
25.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
            7
26.12.1998
5.46 pagi
7.15 petang
            8
27.12.1998
5.46 pagi
7.15 petang
 9
28.12.1998
5.47 pagi
7.16 petang
 10
29.12.1998
5.47 pagi
7.16 petang
           11
30.12.1998
5.48 pagi
7.17 petang
           12
31.12.1998
5.48 pagi
7.17 petang
           13
1.1.1999
5.49 pagi
7.17 petang
           14
2.1.1999
5.49 pagi
7.18 petang
           15
3.1.1999
5.50 pagi
7.18 petang
           16
4.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang
           17
5.1.1999
5.51 pagi
7.19 petang
           18
6.1.1999
5.51 pagi
7.20 petang
  19 
7.1.1999
5.52 pagi
7.20 petang
           20 
8.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang 
21
9.1.1999
5.53 pagi
7.21 petang
          22
10.1.1999
5.53 pagi
7.22 petang
          23
11.1.1999
5.54 pagi
7.22 petang
          24
12.1.1999
5.54 pagi
7.23 petang
          25
13.1.1999
5.55 pagi
7.23 petang
          26
14.1.1999
5.55 pagi
 7.23 petang
          27
15.1.1999
5.55 pagi
7.24 petang
          28
16.1.1999
5.56 pagi
7.24 petang
          29
17.1.1999
5.56 pagi
7.25 petang
       * 30
18.1.1999
5.57 pagi
7.25 petang
                        * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI DAERAH KELANG
(SELANGOR)
     TAHUN 1419H /1998M-1999M
*************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.40 pagi
7.16 petang
   2 
21.12.1998
5.40 pagi
7.16 petang
3
22.12.1998
5.41 pagi
7.16 petang
            4
23.12.1998
5.41 pagi
7.17 petang
            5
24.12.1998
5.42 pagi
7.17 petang
 6
25.12.1998
5.42 pagi
7.18 petang
           7
26.12.1998
5.43 pagi
7.18 petang
            8
27.12.1998
5.43 pagi
7.19 petang
 9
28.12.1998
5.44 pagi
7.19 petang
 10
29.12.1998
5.44 pagi
7.20 petang
           11
30.12.1998
5.45 pagi
7.20 petang
           12
31.12.1998
5.45 pagi
7.20 petang
           13
1.1.1999
5.45 pagi
7.21 petang
           14
2.1.1999
5.46 pagi
7.21 petang
           15
3.1.1999
5.46 pagi
7.22 petang
           16
4.1.1999
5.47 pagi
7.22 petang
           17
5.1.1999
5.47 pagi
7.23 petang
           18
6.1.1999
5.48 pagi
7.23 petang
  19 
7.1.1999
5.48 pagi
7.23 petang
           20 
8.1.1999
5.49 pagi
7.23 petang 
21
9.1.1999
5.49 pagi
7.24 petang
          22
10.1.1999
5.50 pagi
7.24 petang
          23
11.1.1999
5.50 pagi
7.24 petang
          24
12.1.1999
5.51 pagi
7.25 petang
          25
13.1.1999
5.51 pagi
7.25 petang
          26
14.1.1999
5.52 pagi
 7.25 petang
          27
15.1.1999
5.52 pagi
7.26 petang
          28
16.1.1999
5.52 pagi
7.26 petang
          29
17.1.1999
5.53 pagi
7.26 petang
       * 30
18.1.1999
5.53 pagi
7.26 petang
                        * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI DAERAH GOMBAK
(SELANGOR)
 TAHUN 1419H /1998M-1999M
***************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.40 pagi
7.09 petang
   2 
21.12.1998
5.40 pagi
7.09 petang
3
22.12.1998
5.41 pagi
7.10 petang
            4
23.12.1998
5.41 pagi
7.10 petang
            5
24.12.1998
5.42 pagi
7.11 petang
 6
25.12.1998
5.42 pagi
7.11 petang
            7
26.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
            8
27.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
 9
28.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
 10
29.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
           11
30.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
           12
31.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
           13
1.1.1999
5.45 pagi
7.15 petang
           14
2.1.1999
5.46 pagi
7.15 petang
           15
3.1.1999
5.46 pagi
7.16 petang
           16
4.1.1999
5.47 pagi
7.16 petang
           17
5.1.1999
5.47 pagi
7.17 petang
           18
6.1.1999
5.48 pagi
7.17 petang
  19 
7.1.1999
5.48 pagi
7.17 petang
           20 
8.1.1999
5.49 pagi
7.18 petang 
21
9.1.1999
5.49 pagi
7.18 petang
          22
10.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang
          23
11.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang
          24
12.1.1999
5.51 pagi
7.20 petang
          25
13.1.1999
5.51 pagi
7.20 petang
          26
14.1.1999
5.52 pagi
 7.21 petang
          27
15.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang
          28
16.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang
          29
17.1.1999
5.53 pagi
7.22 petang
       * 30
18.1.1999
5.53 pagi
7.22 petang
                         * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal.
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI ZON 1 (TIMUR)
HULU SELANGOR, GOMBAK, RAWANG HULU LANGAT,
SEPANG, PETALING DAN SHAH ALAM
(SELANGOR)
 TAHUN 1419H /1998M-1999M
*************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.40 pagi
7.10 petang
   2 
21.12.1998
5.41 pagi
7.10 petang
3
22.12.1998
5.41 pagi
7.11 petang
            4
23.12.1998
5.42 pagi
7.11 petang
            5
24.12.1998
5.42 pagi
7.12 petang
 6
25.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
            7
26.12.1998
5.43 pagi
7.13 petang
            8
27.12.1998
5.44 pagi
7.12 petang
 9
28.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
 10
29.12.1998
5.45 pagi
7.13 petang
           11
30.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
           12
31.12.1998
5.46 pagi
7.14 petang
           13
1.1.1999
5.46 pagi
7.15 petang
           14
2.1.1999
5.47 pagi
7.15 petang
           15
3.1.1999
5.47 pagi
7.16 petang
           16
4.1.1999
5.48 pagi
7.16 petang
           17
5.1.1999
5.48 pagi
7.17 petang
           18
6.1.1999
5.49 pagi
7.17 petang
  19 
7.1.1999
5.49 pagi
7.17 petang
           20 
8.1.1999
5.50 pagi
7.18 petang 
21
9.1.1999
5.50 pagi
7.18 petang
          22
10.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang
          23
11.1.1999
5.51 pagi
7.19 petang
          24
12.1.1999
5.51 pagi
7.20 petang
          25
13.1.1999
5.52 pagi
7.20 petang
          26
14.1.1999
5.52 pagi
 7.21 petang
          27
15.1.1999
5.53 pagi
7.21 petang
          28
16.1.1999
5.53 pagi
7.21 petang
          29
17.1.1999
5.53 pagi
7.22 petang
       * 30
18.1.1999
5.54 pagi
7.22 petang
                          * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal.
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
BAGI ZON 11 (BARAT)
SABAK BERNAM, KUALA SELANGOR, KLANG DAN
KUALA LANGAT
(SELANGOR)
 TAHUN 1419H /1998M-1999M
**************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.43 pagi
7.11 petang
   2 
21.12.1998
5.44 pagi
7.11 petang
3
22.12.1998
5.44 pagi
7.12 petang
            4
23.12.1998
5.45 pagi
7.12 petang
            5
24.12.1998
5.45 pagi
7.13 petang
 6
25.12.1998
5.46 pagi
7.13 petang
            7
26.12.1998
5.46 pagi
7.14 petang
            8
27.12.1998
5.47 pagi
7.14 petang
 9
28.12.1998
5.47 pagi
7.15 petang
 10
29.12.1998
5.48 pagi
7.15 petang
           11
30.12.1998
5.48 pagi
7.16 petang
           12
31.12.1998
5.49 pagi
7.16 petang
           13
1.1.1999
5.49 pagi
7.17 petang
           14
2.1.1999
5.50 pagi
7.17 petang
           15
3.1.1999
5.50 pagi
7.18 petang
           16
4.1.1999
5.51 pagi
7.18 petang
           17
5.1.1999
5.51 pagi
7.19 petang
           18
6.1.1999
5.52 pagi
7.19 petang
  19 
7.1.1999
5.52 pagi
7.20 petang
           20 
8.1.1999
5.53 pagi
7.20 petang 
21
9.1.1999
5.53 pagi
7.21 petang
          22
10.1.1999
5.54 pagi
7.21 petang
          23
11.1.1999
5.54 pagi
7.22 petang
          24
12.1.1999
5.55 pagi
7.22 petang
          25
13.1.1999
5.55 pagi
7.23 petang
          26
14.1.1999
5.55 pagi
 7.23 petang
          27
15.1.1999
5.56 pagi
7.23 petang
          28
16.1.1999
5.56 pagi
7.24 petang
          29
17.1.1999
5.57 pagi
7.24 petang
       * 30
18.1.1999
5.57 pagi
7.25 petang
                          * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
DAERAH HULU SELANGOR
(SELANGOR)
 BAGI TAHUN 1419H /1998M-1999M
*************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.40 pagi
7.09 petang
   2 
21.12.1998
5.40 pagi
7.10 petang
3
22.12.1998
5.41 pagi
7.10 petang
            4
23.12.1998
5.41 pagi
7.11 petang
            5
24.12.1998
5.42 pagi
7.11 petang
 6
25.12.1998
5.42 pagi
7.12 petang
            7
26.12.1998
5.43 pagi
7.12 petang
            8
27.12.1998
5.43 pagi
7.13 petang
 9
28.12.1998
5.44 pagi
7.13 petang
 10
29.12.1998
5.44 pagi
7.14 petang
           11
30.12.1998
5.45 pagi
7.14 petang
           12
31.12.1998
5.45 pagi
7.15 petang
           13
1.1.1999
5.45 pagi
7.15 petang
           14
2.1.1999
5.46 pagi
7.15 petang
           15
3.1.1999
5.46 pagi
7.16 petang
           16
4.1.1999
5.47 pagi
7.16 petang
           17
5.1.1999
5.47 pagi
7.17 petang
           18
6.1.1999
5.48 pagi
7.17 petang
  19 
7.1.1999
5.48 pagi
7.18 petang
           20 
8.1.1999
5.49 pagi
7.18 petang 
21
9.1.1999
5.49 pagi
7.19 petang
          22
10.1.1999
5.50 pagi
7.19 petang
          23
11.1.1999
5.50 pagi
7.20 petang
          24
12.1.1999
5.51 pagi
7.20 petang
          25
13.1.1999
5.51 pagi
7.21 petang
          26
14.1.1999
5.52 pagi
 7.21 petang
          27
15.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang
          28
16.1.1999
5.52 pagi
7.22 petang
          29
17.1.1999
5.53 pagi
7.22 petang
       * 30
18.1.1999
5.53 pagi
7.23 petang
                          * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal.
 
 
JADUAL WAKTU BERBUKA PUASA DAN IMSAK
DAERAH PETALING/ SHAH ALAM
(SELANGOR)
 BAGI TAHUN 1419H /1998M-1999M
************************************
TARIKH  
HIJRAH  
(RAMADHAN)
TARIKH  
MASIHI 
WAKTU  
 IMSAK 
WAKTU  
BERBUKA PUASA
1
20.12.1998
5.39 pagi
7.10 petang
   2 
21.12.1998
5.40 pagi
7.10 petang
3
22.12.1998
5.40 pagi
7.11 petang
            4
23.12.1998
5.41 pagi
7.11 petang
            5
24.12.1998
5.41 pagi
7.12 petang
 6
25.12.1998
5.42 pagi
7.12 petang
            7
26.12.1998
5.42 pagi
7.13 petang
            8
27.12.1998
5.43 pagi
7.13 petang
 9
28.12.1998
5.43 pagi
7.14 petang
 10
29.12.1998
5.44 pagi
7.14 petang
           11
30.12.1998
5.44 pagi
7.14 petang
           12
31.12.1998
5.45 pagi
7.15 petang
           13
1.1.1999
5.45 pagi
7.15 petang
           14
2.1.1999
5.45 pagi
7.16 petang
           15
3.1.1999
5.46 pagi
7.16 petang
           16
4.1.1999
5.46 pagi
7.17 petang
           17
5.1.1999
5.47 pagi
7.17 petang
           18
6.1.1999
5.47 pagi
7.18 petang
  19 
7.1.1999
5.48 pagi
7.18 petang
           20 
8.1.1999
5.48 pagi
7.18 petang 
21
9.1.1999
5.49 pagi
7.19 petang
          22
10.1.1999
5.49 pagi
7.19 petang
          23
11.1.1999
5.50 pagi
7.20 petang
          24
12.1.1999
5.50 pagi
7.20 petang
          25
13.1.1999
5.51 pagi
7.21 petang
          26
14.1.1999
5.51 pagi
 7.21 petang
          27
15.1.1999
5.52 pagi
7.21 petang
          28
16.1.1999
5.52 pagi
7.22 petang
          29
17.1.1999
5.52 pagi
7.22 petang
       * 30
18.1.1999
5.53 pagi
7.23 petang
                          * Tertakluk Kepada Keputusan Cerapan Hilal Syawal..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Kembali  Ke Menu Utama